2011-03-11
HomeDeco.se
Nu har vi fönsterfilmer i webbutiken. Det är solfilm som dämpar ljuset. UV- och splitterskyddsfilm som tar bort det för interiören skadliga UV-ljuset och även fungerar som splitterskydd. Etchfolien ger intrycket av etsat glas.